Słownik

Szukaj Menu

Tłumaczenia dla hasła „bądź“ w polsko » niemiecki słowniku

I. być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] CZASOW. nieprzech.

II. być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] CZASOW. aux

I. bądź2 [boɲtɕ] SPÓJNIK (albo)

II. bądź2 [boɲtɕ] PART

Słownik

Menu

Witamy w mobilnym Słowniku internetowym PONS.

Powrót

Powiększenie

Wymowa
Powrót

Ulubione

Wykasuj wszystkie hasła
Powrót

Pomoc

Powrót

Warunki korzystania

Powrót

Ochrona prywatności

Powrót

Dane firmy

Powrót

Kontakt

Ulubione

Wykasuj hasło Przerwij

Ulubione

Wykasuj wszystkie hasła Przerwij